Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze toestemming (ook niet via een eigen netwerk).

Prijzen
Alle op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Hyperlinks
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens onze toestemming. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Wij zijn zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze onze goedkeuring van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Opmerkingen/correcties/feedback
Indien u een technische of informatieve fout ontdekt op onze website, aarzel dan niet ons een e-mail te sturen. Wij zijn u ook dankbaar voor uw feedback t.a.v. onze website.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website!

info iconMeer informatie? Vragen? Wij staan u graag te woord. Neem vrijblijvend contact op. Klik hier...
© - TH Techniek - Werktuigbouwkundig Teken- en adviesbureau - De Hoefslag 39 8252 GD  Dronten
Telefoon +31 (0)321 32 54 65 - Mobiel +31 (0)6 531 47 925 -  Fax +31 (0)321 38 25 14